Přijďte si zajezdit do naší jezdecké haly. Rozměry objektu jsou 26 m x 56 m.
Jde o novostavbu vybudovanou roku 2010, speciálně k jezdekým účelům.
Povrch haly tvoří písek s geotextilií, je pravidelně upravován.
Hala je osvětlená, vybavena zavlažovacím systémem.
Pronájem celé haly700 Kč1 hod. / max 4 koně
Pronájem haly200 Kč1 hod. / 1 kůň
Pomůcky [skoky, stojany ... ] si po hodině každý uklízí na určené místo. Po svém koni se uklízí trus.
Jezdecká hala